Latinski jezik I

Latinski jezik I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Čop Breda

Latinska morfologija: štiri konjugacije (prez. osnova), pet deklinacij.
Prevajanje: branje in prevajanje izvirnih citatov in lažjih prirejenih besedil.
Rimska civilizacija in kultura: osnovni pregled zgodovinskih in geografskih okvirov ter družbenega, kulturnega ter civilizacijskega okolja v antiki (v skladu z izbranimi besedili).

Temeljna literatura:
Breda Čop, Aurea Roma. Učbenik za latinščino, Ljubljana, 2022 COBISS.SI-ID - 117299715
Breda Čop, Aurea Roma. Slovarček, Ljubljana, 2022 COBISS.SI-ID - 117300995
Silvo Kopriva: Latinska slovnica; Maribor 1989 COBISS.SI-ID – 8295936

Priporočena literatura:
Robert Čepon: Mala latinska slovnica, Ljubljana, 2005, COBISS.SI-ID – 220444672
Priročni latinsko-slovenski slovar, Ljubljana, 2003 COBISS.SI-ID – 123934208