Leksikografija

Leksikografija

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vrbinc Marjeta

Vsebina

Pri predmetu se študenti seznanijo z osnovami metaleksikografije, viri za sestavljanje splošnih slovarjev in vrstami eno- in dvojezičnih slovarjev. Spoznajo makro- in mikrostrukturno ureditev slovarjev, razlike v makro- in mikrostrukturi v različnih enojezičnih slovarjih. Poudarek je na rabi splošnih enojezičnih slovarjih za tujce in principih poučevanja učinkovite rabe slovarjev. Poleg splošnih slovarjev seznanimo študente tudi s specializiranimi slovarji, zlasti s frazeološkimi slovarji.