Literarna didaktika

Literarna didaktika

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Bole Maia Andreja, izr. prof. dr. Samide Irena

Vsebina

- Teoretično ozadje literarne didaktike kot znanstvene discipline;
- specifičnost literarnih kompetenc in njihova kategorizacija;
- literarne in medijske kompetence; produktivne kompetence;
- izbira in določanje učnih ciljev;
- kriteriji za izbiro literarnih besedil;
- vprašanja kanona, literarna besedila za zgodnje stopnje učenja, zvočna in slikovna besedila;
- interpretacijski postopki za predpripravo didaktizacije;
- napotki za konkretne didaktizacije in organizacijo literarnodidaktičnega gradiva;
- nastopi v razredu in refleksija o njih.