Magistrski seminar in magistrsko delo iz ruske književnosti D,P

Magistrski seminar in magistrsko delo iz ruske književnosti D,P

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Podlesnik Blaž, prof. dr. Javornik Miha

Študenti na seminarju predstavijo dispozicijo magistrskega dela, ki vkljucuje teoreticna izhodišca, predstavitev izbrane metodologije in pricakovane rezultate.

Študent si ob sodelovanju z mentorjem izbere temeljno literaturo za obravnavo teme raziskovalnega dela.