Metode analize glasbe 2

Metode analize glasbe 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Stefanija Leon

Namen predmeta je predstaviti pristope k analizi glasbe v različnih medijih. Glasba je sama umetniški medij, ki ga opredeljujejo različne oblike posredovanja (mediacije): če je bila dolga leta osnovna oblika posredovanja glasbe živa izvedba in zlasti zapis, se je z razvojem publicistike začelo medijsko polje glasbe vedno bolj obračati k pragmatičnim, uporabnim oblikam posredovanja informacij o glasbi. Danes predstavljajo najbolj pomembne oblike uživanja glasbe tiste, ki jih ponujajo elektronski mediji, ki so vedno bolj tesno prepleteni s tistimi klasičnimi množičnimi mediji, kot sta časopis, literatura, radio, televizija ali internet.
Predmet se osredotoča na fenomen glasbe kot umetniškega medija, ki ga drugi mediji predstavljajo s svojimi optikami. Zato predmet podaja zgodovino, teorijo in metodologijo analiziranja glasbe, kakor se pojavlja v drugih medijih, predvsem v pisnih oblikah, v posnetkih in drugih simbolnih sistemih (kot so glasbeni zapis, slika, fotografija, spletne oblike širjenja in uživanja glasbe).

• Leon Stefanija. Metode analize glasbe : zgodovinsko-teoretski oris. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, 2004.
•Timn Crawford in Lorna Gibson (ur.). Modern Methods for Musicology: Prospects, Proposals, and Realities (Digital Research in the Arts and Humanities). London: Routledge, 2009.
• EMR - Empirical Musicology Review: http://emusicology.org/.
• David Beard in Kenneth Gloag. Musicology: The Key Concepts. London: Routledge (Routledge Key Guides), 2015.
• Music Analysis (ISSN 1468–2249): http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-2249/issues