Moderni italijanski jezik 1

Moderni italijanski jezik 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana, lekt. dr. Stanič Daša, lekt. mag. Brecelj Kaja Katarina

Osnove fonologije in italijanskega pravopisa.
Morfologija in sintaksa člena, samostalnika, kakovostnega pridevnika in nekaterih drugih pridevnikov oz. zaimkov (kazalni, svojilni, klicalni, vprašalni)

1. Dardano M., Trifone P., La nuova grammatica della lingua italiana, Zanichelli, 1997, str. 306–366, 679-699 COBISS.SI-ID - 10815586
2. Salvi G., Vanelli L., Nuova grammatica italiana, Il Mulino, 2004, str. 45-119, COBISS.SI-ID - 27499362
3. Maiden M., Robustelli C., A Reference Grammar of Modern Italian, Arnold, 2000, str. 4-20, 219–284. COBISS.SI-ID - 13624674
4. Patota G., Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo, Novara: Garzanti Linguistica (2018), str. 91-175. COBISS.SI-ID - 37910787
5. Kenda J., Vaje iz morfosintakse italijanskega jezika. Ljubljana: ZALOŽBA FF, Zbirka ucbeniki (2013). COBISS.SI-ID - 268133632
6. Italijanski jezik, Slovnicne strukture, besedje, kontrastiranje (dodatek k predmetnemu izpitnemu katalogu za maturo, Državni izpitni center, 2001, str. 61–83, 91–116, 126-130 COBISS.SI-ID - 108928000

Dodatna in priporočena literatura: 
D’Achille, P.(2003) L’italiano contemporaneo. Il Mulino. Itinerari. str. 116–123.