Nemški jezik 1

Nemški jezik 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:120

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Gaber Mateja

Vsebina

Slovnične strukture se navezujejo na osnove morfologije ter skladnje nem. jezika; poudarek je na njihovi praktični uporabi. Poleg obvezne študijske literature uporabljamo avtentično literarno gradivo, pesmi, odlomke jezikovno manj zahtevnejših literarnih besedil in biografije avtorjev nemško govorečega literarnega prostora.