Nemški jezik 2

Nemški jezik 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 120

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Gaber Mateja

Slovnične strukture so kompleksnejše, večji poudarek je na skladnji nemškega jezika. Poleg obvezne študijske literature uporabljamo avtentično literarno gradivo, pesmi, odlomke nemških literarnih besedil in biografije avtorjev nemško govorečega literarnega prostora.

- Jörg Roche in Mark Webber, Mini-Grammatik. Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart 1996. 48 str. COBISS.SI-ID - 7478626
- Johannes Schumann, Mittelstufe Deutsch. Lehrerhandbuch. Ismaning 1992. 116 str. COBISS.SI-ID - 276834