Normativna etika in teorija delovanja

Normativna etika in teorija delovanja

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Potrč Matjaž

Vsebina

Obravnavana vsebina:
- o predmetu, vlogi in ciljih etike: praktični in teoretični cilji,
- struktura moralne teorije in temeljne etične kategorije: teorije pravilnega delovanja in teorija vrednosti; moralno načelo, dolžnost, vrednost (moralna, ne-moralna); vrednotenje moralnih teorij,
- delitev etike: metaetika, normativne etika, praktična/uporabna etika,
- normativne moralne teorije: vrlinska etika, teorija božjega ukaza, naravno pravo, kantovska etika, klasični in sodobni utilitarizem, moralni pluralizem, moralni relativizem,
- obravnavni avtorji: Platon, Aristotel, Avguštin, Machiavelli, Hobbes, Hume, Kant, Mill, Sidgwick, Moore, Rawls in drugi,
- praktična/uporabna etika: struktura razprave,
- etika in teorija delovanja: delovanje, delovalec, namera, razlogi, dejanja.