Opisna slovnica nove grščine IV

Opisna slovnica nove grščine IV

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Tsiami Konstantina, prof. dr. Kavčič Jerneja

Opisna slovnica nove grščine IV predstavlja nadaljevanje predmeta Opisna slovnica nove grščine III-vaje. Vaje potekajo v novi grščini in so namenjene:
- konverzaciji v novogrškem jeziku na izbrane teme širokega vsebinskega spektra
- branju, analizi in interpretaciji novogrških literarnih in neliterarnih besedil, pisanih v knjižnem novogrškem jeziku ali v katharevousi.
- razvijanju sposobnosti tvorjenja daljših in premišljeno strukturiranih pisnih sporočil v novogrškem knjižnem jeziku

Kavčič, J. Novogrška slovnica. Ljubljana 2010. COBISS.SI-ID – 285753088

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο νεοελληνικών σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 2001; na voljo tudi na spletnem naslovu: www.komvos.edu.

Panagopoulou, Ks. E., Hatzipanagiotidi, A. Ελληνικά για προχωρημένους. Θεσσαλονίκη 1997. COBISS.SI-ID - 165710851

Haralampakis, H. Νεοελληνικός λόγος. Atene, 2001. COBISS.SI-ID - 165905155

Tegopoulos et. al., Ελληνικό λεξικό. Atene 1993. COBISS.SI-ID – 19548002

Priporočena literatura

Antonopoulou, N. et al. Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας, Επίπεδο Γ, Επίπεδο Δ. Θεσσαλονίκη 2000 (učbenik in kaseta).

Kinne, D. et al. PONS-Kompaktwörterbuch für alle Fälle, Neugriechisch-Deutsch und Deutsch-Neugriechisch. Stuttgart 2002.

Stavropoulos, D. N. Oxford Greek-English Learner's Dictionary. Oxford 1998.