Pedagoška obravnava oseb s posebnimi potrebami

Pedagoška obravnava oseb s posebnimi potrebami

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 22

Ure vaj: 8

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jeznik Katja, doc. dr. Šarić Marjeta, prof. dr. Kroflič Robert

- zgodovinske metafore odnosa do drugačnosti
- interdisciplinarnost obravnave OPP
- klasifikacije oseb s posebnimi potrebami
- teorije diskurzov in odnos do hendikepa
- pravni in etični vidiki obravnave oseb s posebnimi potrebami
- pedagoški diskurz med didaktičnimi načeli in idejo inkluzije
- vzgojni koncept in oblikovanje inkluzivne kulture
- pedagoška obravnava posameznih kategorij posebnih potreb

- Integracija/inkluzija v vrtcu, osnovni in srednji šoli (Posebna izdaja Sodobne pedagogike). Ljubljana 2003. 213 str. ID=761348
- Šola, vrtec in drugačnost (Posebna izdaja Sodobne pedagogike). Ljubljana 2006. 228 str. ID=761348
- Lesar, I. Šola za vse? : ideja inkluzije v šolskih sistemih. Ljubljana 2009. 280 str. ID=258658176
- Peček, M. in Lesar, I. Pravičnost slovenske šole : mit ali realnost. Ljubljana 2006. 223 str. ID=229959424
- Kroflič, R. idr.. Kazen v šoli? : izbrani pristopi k sankcioniranju prestopkov in podpori prosocialnega ter moralnega ravnanja (prvo poglavje). Ljubljana 2011. 23 str. ID=2570140016 in https://cpi.si/wp-content/uploads/2020/08/ZbornikKAZNOVANJE_V_SOLIweb.p…