Pedagoška praksa-filozofija

Pedagoška praksa-filozofija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Šimenc Marjan

Na tritedenski strnjeni pedagoški praksi mora študent (-tka):
- opraviti 10 ur hospitacij (od tega vsaj 8 pri predmetu filozofija, dve pa pri drugih humanističnih predmetih);
- opraviti 10 ur samostojnih nastopov (od tega vsaj pet nastopov z različno učno vsebino);
- opraviti 10 ur sodelovanja z mentorjem (pogovori po hospitacijah, pred nastopom in po nastopu);
- opraviti 15 ur dodatnih dejavnosti na šoli ali izven šole;
- opraviti najmanj 60 ur domačega dela (priprava učnih priprav, priprava na nastope, izpolnjevanje pedagoškega dnevnika ...);
- urediti dnevnik pedagoške prakse oz. zbirno mapo pedagoške prakse.

V sklopu pedagoške prakse mora študent/-tka opraviti:
- skupinsko pripravo na prakso, kjer prejme potrebno dokumentacijo in navodila (10 ur);
- individualne konzultacije (10 ur);
- skupinsko evalvacijo po končani praksi na fakulteti (10 ur).
Celotna pedagoška praksa vključuje 180 ur študentskega dela.

- Trškan, D. idr. (2005). Pedagoška praksa pri specialnih didaktikah na Filozofski fakulteti. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje. http://didaktikazgodovine.ff.uni-lj.si/_private/Projekt%202/Pedagoskapr…
- Šimenc, M. (2006). Didaktika filozofije. Ljubljana: Filozofska fakulteta. COBISS.SI-ID - 230498816
- Kotnik, R., Šimenc, M. (ur.) (1996). Filozofija v šoli. Ljubljana: Zavod za šolstvo. COBISS.SI-ID - 57250048