Pedagoška praksa - geografija

Pedagoška praksa - geografija

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, prof. dr. Resnik Planinc Tatjana

Vsebina

Pedagoška praksa omogoča študentu/-ki:
• povezati teoretična spoznanja iz geografije ter ostalih predmetnih področij, psihološka, pedagoška in specialno didaktična znanja s praktičnimi izkušnjami, da spozna zahteve svojega bodočega poklica, ob ustrezni podpori mentorjev preizkusi svoja znanja v praksi in ob pomoči neposredne povratne informacije razvija poklicne kompetence,
• osebni razvoj poklicnih kompetenc, ki vključujejo teoretična znanja, poklicne veščine (npr. razlaga na ustreznem nivoju, vodenje razreda, komunikacija, …) ter ustrezna stališča in vrednote (npr. pozitiven odnos do učencev in ostalih udeležencev v izobraževalnem procesu, prepričanje, da se učenci lahko učijo ter temeljno zaupanje v njihove sposobnosti, spoštovanje različnih učencev …),
• ozaveščanje temeljnih profesionalnih vrednot učitelja ter razvoj ustreznih profesionalnih in etičnih vedenj, v katerih se te vrednote izražajo, tako da učitelj predstavlja učencem dober zgled,
• presojo na podlagi lastnih izkušenj ob vodeni praksi, če se njegove sposobnosti, osebnostne značilnosti in interesi skladajo z poklicnimi zahtevami in tako zagotavljajo uspešnost v poklicu učitelja geografije.