Pedagoška praksa II

Pedagoška praksa II

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. Černetič Jan, doc. dr. Retelj Andreja

Vsebina

• Načrtovanje pouka in priprava na pouk nemščine.
• Izdelava učnih priprav in učnih gradiv za pouk nemščine.
• Sodelovalno poučevanje.
• Samostojno poučevanje.
• Sestavljanje in urejanje pedagoške mape in portfolija.
• Spoznavanje aktualne šolske dokumentacije.
• Spoznavanje drugih šolskih in zunajšolskih aktivnosti (sodelovanje v študijskih skupinah, na ocenjevalnih konferencah, pri športnih dnevih in ostalih prireditvah na šoli)