Praktikum

Praktikum

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Študenti opravijo skupaj dva tedna in pol praktičnega dela v ustanovi, ki se ukvarja z raziskovanjem antike in njene recepcije. Ustanovo izbere študent, odobri pa nosilec predmeta. Pripravništvo ponuja študentom možnost, da pridobijo praktične izkušnje. Stažiranje običajno poteka v sodelovanju z institucijami, kot so ZRC SAZU; NUK; Nemški arheološki inštitut v Rimu; Narodni muzej Slovenije; Mestni muzej Ljubljana; Arhiv RS; Nadškofijski arhiv v Ljubljani; ali na kateri od založb. Poteka lahko v obliki pripravništva, na primer v muzejih, arhivih ali pri arheoloških izkopavanjih; lahko v obliki daljšega sodelovanja, ki je povezano z znanstveno-raziskovalnim projektom, vendar je osredotočeno na prenos konkretnega znanja, denimo s področja uredništva ali programske opreme.

Temeljna študijska literatura // Basic readings:

- Brunn, Christer, Edmondson, Jonathan: The Oxford Handbook od Roman Epigraphy. Oxford, Oxford University Press, 2014; COBISS.SI-ID - 38283053

- Bischoff, Bernhard: Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters. Mit einer Auswahlbibliographie 1986–2008 von Walter Koch. 4., durchgesehene und erweiterte Auflage. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2009 (Grundlagen der Germanistik 24); COBISS.SI-ID - 512187008

- Ijsewijn, Jozef: Companion to Neo-Latin Studies: History and Diffusion of Neo-Latin Literature. Leuven, Leuven University Press, 1990 COBISS.SI-ID – 10004578

- Ijsewijn, Jozef: Companion to Neo-Latin Studies: Literary, linguistic, philological and editorial questions. Leuven, Leuven University Press, 1998 COBISS.SI-ID - 10009186

- Brill’s Encyclopaedia of the Neo-Latin World Online

https://mreznik.nuk.uni-lj.si/sl/viri/brill-s-encyclopaedia-of-the-neo-…

Dodatna literatura // Additional readings:

- Cappelli, Adriano: Dizionario di abbreviature latine ed italiane. Lexicon abbreviaturarum., 6. ed. corr. ed. Manuali Hoepli, Milano 1998. COBISS.SI-ID - 15626594

- Stiennon , Jacques: Paléographie du Moyen Âge. Armand Colin, Paris 1991. COBISS.SI-ID - 25721186

- Peter Stotz: Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters. 5 zv. Beck, München 1996–2004. COBISS.SI-ID - 22902317

- Brunhölzl, Franz: Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. Fink, München 1975ff. Zv. 1: Von Cassiodor bis zum Ausklang der karolingischen Erneuerung. 1975; zv. 2: Die Zwischenzeit vom Ausgang des karolingischen Zeitalters bis zur Mitte des elften Jahrhunderts. 1992. COBISS.SI-ID – 5374983; COBISS.SI-ID - 14336610

- Norden, Eduard: Die römische Literatur : mit Anhang: die lateinische Literatur im Übergang vom Altertum zum Mittelalter, Leipzig : B. G. Teubner, 1961 COBISS.SI-ID - 945248