Raziskovalni seminar: interpretacija grških besedil 1

Raziskovalni seminar: interpretacija grških besedil 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 12

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Senegačnik Branko

Seminarsko branje in interpretacija izbranega besedila iz kateregakoli obdobja grške književnosti. Vsak semestrski blok je posvečen drugemu besedilu oz. tematskemu sklopu.

Temeljni viri in literatura:

- West, M. L., Textual Criticism and Editorial Technique. Berlin: Walter de Gruyter, 1973. COBISS.SI-ID - 110294016
- Withmarsh, T., Starogrška literatura [slov. prev. Nada Grošelj. Ljubljana: Modrijan, 2013]. COBISS.SI-ID – 266793728
- Lesky, Albin, Povijest grčke književnosti, Zagreb : Golden marketing, 2001. COBISS.SI-ID 3219802
- Frank, Manfred, 'Kaj je literarno besedilo in kaj pomeni njegovo razumevanje? [slov. prev. Alfred Leskovec. V: Nova revija 304/306, 2007, str. 225–276]. COBISS.SI-ID – 4435458
- Winkler, John J., Zeitlin, Froma I., Nothing to do with Dionysos? : Athenian drama in its social context, Princeton (NJ) : Princeton University Press, 1992 COBISS.SI-ID - 29726306
- Slovarji kritične izdaje, komentarji in priročniška literatura. /Dictionaries, critical editions, commentaries, manuals.
- Literatura k posameznemu avtorju bo predpisana sproti.