Raziskovalni seminar: interpretacija grških besedil 2

Raziskovalni seminar: interpretacija grških besedil 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Senegačnik Branko

Seminarsko branje in interpretacija izbranega besedila iz kateregakoli obdobja grške književnosti. Vsak semestrski blok je posvečen drugemu besedilu oz. tematskemu sklopu.

West, M. L., Textual Criticism and Editorial Technique. Berlin: Walter de Gruyter, 1973. COBISS.SI-ID - 110294016
Withmarsh, T., Starogrška literatura [slov. prev. Nada Grošelj. Ljubljana: Modrijan, 2013]. COBISS.SI-ID – 266793728
Frank, Manfred, 'Kaj je literarno besedilo in kaj pomeni njegovo razumevanje? [slov. prev. Alfred Leskovec. V: Nova revija 304/306, 2007, str. 225–276] . COBISS.SI-ID – 4435458
Slovarji kritične izdaje, komentarji in priročniška literatura. /Dictionaries, critical editions, commentaries, manuals.
Literatura k posameznemu avtorju bo predpisana sproti./ Literature pretinent to individual authors.