Raziskovalni seminar: interpretacija latinskih besedil 2

Raziskovalni seminar: interpretacija latinskih besedil 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Marinčič Marko

Seminarsko branje in interpretacija literarnih in strokovnih besedil iz kateregakoli obdobja latinske književnosti. Vsak semestrski blok je posvečen drugemu besedilu oz. tematskemu sklopu.

G. B. Conte, Latinska književnost, Ljubljana: Modrijan: 2007 COBISS.SI-ID – 250722816 / G. B. Conte, Latin Literature. A History. Baltimore, London 1994. COBISS.SI-ID – 12595298
Morton Braund, Susanna. Latin Literature. London: Routledge, 2005. COBISS.SI-ID – 26218850
West, M. L., Textual Criticism and Editorial Technique. Berlin: Walter de Gruyter, 1973. COBISS.SI-ID - 110294016
Specialna literatura k posameznemu avtorju/besedilu bo predpisana sproti. / Specialized bibliographies will be provided depending on the choice of author/text.