zgodovina

Aktualni razpisi

Da bi bila vaša izkušnja izbire pravega financerja bolj prijazna, izbiramo in objavljamo razpise, ki segajo na področja humanistične in družboslovne znanosti. Poleg razpisov vas na tem mestu seznanjamo tudi z drugimi sorodnimi raziskovalnimi aktivnostmi.

Domači odprti razpisi

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije:

Ostali: 

Za objavljene razpise, kjer interni rok ni eksplicitno določen, je interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta najkasneje en teden pred načrtovano oddajo prijave oz. pred podpisom odgovorne osebe na prijavni dokumentaciji.

EU in mednarodni odprti razpisi

 • Interreg Europe (interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: 20. 5. 2024; interni rok za oddajo prijavne vloge: 27. 5. 2024; razpisateljev rok za prijavo: 7. 6. 2024 ob 12. uri).
 • Interreg Euro-MED (interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: 27. 5. 2024; interni rok za oddajo prijavne vloge: 3. 6. 2024; razpisateljev rok za prijavo: 12. 6. 2024 ob 13. uri).
 • Razpis programa Interreg Območje Alp za projekte manjšega obsega (interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: 14. 6. 2024; interni rok za oddajo prijavne vloge: 21. 6. 2024; razpisateljev rok za prijavo: 27. 6. 2024 ob 13. uri).
 •  
 • interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta je najkasneje en teden pred načrtovano oddajo prijave oz. pred podpisom odgovorne osebe na prijavni dokumentaciji.
 •  
 • Izbor objav evropskih in mednarodnih razpisov ter obvestil, ki ga tedensko pripravlja Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost, lahko najdete na intranetu UL. 
 • Trenutno odprte evropske razpise lahko najdete na portalu »Funding & Tender Opportunities«.

Podporni materiali za prijavo na razpise so dostopni na Intranetu UL (Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost

 

Aktualni institucionalni razpisi

 • Interni razpis za pripravljalno-raziskovalne projekte za namen vzpostavitve interdisciplinarnih raziskovalnih skupin. V okviru tega razpisa se bodo financirali interni dve-letni pripravljalno-raziskovalni projekti najmanj 4 članic s ciljem priprave koordinatorskega projekta na program Obzorje Evropa. Rok za prijavo je 8. 5. 2024.
 • Interni razpis za pripravljalno-raziskovalne projekte za namen prijave na ERC razpise (namenjeno nosilcem projektov MSCA IF/PF, EUTOPIA-SIF, ERA Fellowships in ARIS projektov Pečata odličnosti).
 • Sofinanciranje potnih stroškov z namenom spodbujanja sodelovanja v evropskih in drugih mednarodnih raziskovalnih projektih
 • Vsi interni razpisi so dostopni preko intranetne strani UL
 • Interni razpis za nakup raziskovalne opreme večje vrednosti za leto 2024 (do vključno 26. 4. 2024 do 23.59): Razpisprijavna vloga.

Dogodki

03. 06. 2024
Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Simpozij: Spominske študije in politična ekonomija v (post)socialistični perspektivi: med nostalgijo in kapitalom

30. 05. 2024
Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Jubilejni večer ob 40. obletnici francoske študentske gledališke skupine Les Théâtreux

29. 05. 2024
Oddelek za azijske študije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: Azija sredi Ljubljani: Življenje Skuškove zbirke

29. 05. 2024
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Kinofilm AGRFT: Projekcija češkega filma Vsi dobri rojaki

29. 05. 2024
Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Temna stran osebnosti

Štirideset let Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete v sliki in besedi