Rimska književnost in civilizacija

Rimska književnost in civilizacija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Movrin David

Predmet je zasnovan pregledno, deloma kot pregled kulturne in literarne zgodovine, deloma po tematskih sklopih. Literarna obdobja, zvrsti, avtorji in dela so vselej predstavljeni z odlomki v slovenskem prevodu. Odlomki ilustrirajo tudi zgodovinski in kulturni kontekst: pomembni politični dogodki, miselne smeri, smeri v likovni umetnosti, okoliščine posredovanja in sprejemanja besednih umetnin.
1. semester:
- geografska orientacija po antični Italiji in rimskem imperiju;
- razvoj političnih ustanov;
- vojaška organizacija;
- gospodarstvo v rimskem imperiju;
- religija;
- literarna kultura in gledališče;
- ustanove vsakdanjega življenja (rojstvo, poroka, smrt in pogrebni običaji itd.); bivalna kultura (ureditev mest, javne zgradbe, bivališča, ceste, življenje na podeželju) in drugi vidiki vsakdanjega življenja.
2. Pregled rimske književnosti ob odlomkih v prevodu; posamezni citati in terminologija tudi v latinščini.
- srednja republika
- pozna republika
- avgustejsko obdobje
- cesarska doba
Ob odlomkih, na katere se študenti doma vnaprej pripravijo, poteka tudi diskusija o posameznih problemskih temah: dojemanje prostora in časa, kult bogov, položaj posameznika v družbi, odnos med spoloma in v družini, položaj žensk in otrok, odnos do vojne, odnos do drugih ljudstev itd.

Jo-Ann Shelton, As the Romans did : a sourcebook in Roman social history, Oxford University Press COBISS.SI-ID - 18291037
Wittke/ Olshausen/ Szydiak, Historischer Atlas der antiken Welt. Stuttgart: J. B. Metzler, 2012 COBISS.SI-ID – 49896034 (kartografsko gradivo) in COBISS.SI-ID – 37150050 (priročnik)
J. Carcopino, Rim na vzponu cesarstva, Ljubljana: Modrijan, 2001, 295 str. COBISS.SI-ID – 110644992
B. Cunliffe, Rimljani, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982, 332 str. COBISS.SI-ID – 19661313
M. Marinčič (ur.), Antologija antične poezije, Ljubljana: DZS, 2002 (Klasje), 310 str. COBISS.SI-ID – 120628480
Zakladi tisočletij: Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov, Ljubljana: Modrijan, 1999 (poglavje Marjete Šašel Kos o Rimljanih). COBISS.SI-ID – 98501632