Seminar iz ruske kulture 20. in 21. stoletja

Seminar iz ruske kulture 20. in 21. stoletja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Podlesnik Blaž

Seminarske teme se povezujejo s snovjo, ki je obravnavana v prvih petih semestrih študija. Namen seminarja je razširitev in konkretizacija študentovega poznavanja ruske kulture 20. stoletja ter seznanitev z izbranimi pojavi sodobne ruske kulture.
Teme se razpisujejo vsako leto ter se lahko osredotočajo na splošne zakonitosti ruske kulture, na posamezno obdobje polpretekle zgodovine ali na različne pojavnosti sodobnejših kulturnih oblik (film, popularna glasba, ideologije, internet in sodobni spletni mediji).

Literatura se glede na izbrane teme določa vsako leto. Osnovna literatura, ki študentom omogoča zgodovinsko kontekstualizacijo obravnavanih pojavov:
• Podlesnik, Blaž, Kratki pregled ruske kulturne zgodovine. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za slavistiko, 2009.
• ??´????, ??????´?, ??????? ??????? ???????? XX ????. ?? ???? ???????? ?? ?????????? ???????????, ??????: ?????, 2008. (The Magical Chorus. A History of Russian Culture From Tolstoy to Solzhenitsyn, NY., 2008).