Simbolna logika

Simbolna logika

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Malec Maja

Vsebina

• Logika kot formalno-simbolni sistem;
• silogistična logika kot deduktivni sistem (A-sistem); osnove stoiške logike;
• stavčna logika (P-sistem): zgodovina, konstrukcija sistema, stavčni vezniki in resničnostne funkcije in matrice, »problem implikacije«; logični zakoni in sheme sklepanja, naravna dedukcija v stavčni logiki;
• osnove predikatne logike (Q-sistem): stavčne funkcije, kvantifikatorji, predikati; odnos med A-sistemom in Q-sistemom; semantična drevesa in naravna dedukcija v predikatni logiki, osnove logike relacij in identitete;
• aksiomski sistemi: zgodovina, nameni in funkcije aksiomatike, kriteriji za izbor aksiomov, Russllov aksiomski sistem in primerjava z drugimi sistemi;
• kratek oris modalne logike;
• logični paradoksi: Russell, Tarski, Gödel;
• eksistenčne predpostavke logike.