Simbolna logika

Simbolna logika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Malec Maja

• Logika kot formalno-simbolni sistem;
• silogistična logika kot deduktivni sistem (A-sistem); osnove stoiške logike;
• stavčna logika (P-sistem): zgodovina, konstrukcija sistema, stavčni vezniki in resničnostne funkcije in matrice, »problem implikacije«; logični zakoni in sheme sklepanja, naravna dedukcija v stavčni logiki;
• osnove predikatne logike (Q-sistem): stavčne funkcije, kvantifikatorji, predikati; odnos med A-sistemom in Q-sistemom; semantična drevesa in naravna dedukcija v predikatni logiki, osnove logike relacij in identitete;
• aksiomski sistemi: zgodovina, nameni in funkcije aksiomatike, kriteriji za izbor aksiomov, Russllov aksiomski sistem in primerjava z drugimi sistemi;
• kratek oris modalne logike;
• logični paradoksi: Russell, Tarski, Gödel;
• eksistenčne predpostavke logike.

Uršič, Marko in Markič, Olga: Osnove logike, 2. ponatis 2. razširjene izdaje, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, 2020 (izbrana poglavja). COBISS.SI-ID - 29612035
Frege, Gottlob: Osnove aritmetike in drugi spisi, Krtina, Ljubljana, 2001 (izbor). COBISS.SI-ID - 115777024
Russell, Bertrand: Filozofija logičnega atomizma in Moj filozofski razvoj, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1979. COBISS.SI-ID - 7890689
Uršič, Marko: Matrice logosa, DZS, Ljubljana, 1987 (izbor). COBISS.SI-ID - 21762817