Socialna filozofija

Socialna filozofija

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Kravanja Aljoša, viš. znan. sod. dr. Hajdini Simon

Vsebina

- Deskriptivni in preskriptivno-normativni diskurz o družbi.
- Posameznik in družba.
- Narava in kultura.
- Filozofija družbenih znanosti: metodologija družbenih znanosti; teorije iger kot mikroparadigma družbenih znanosti?
- Morala kot družbeni sistem: teorije osebne identitete; osnovna vprašanja moralne filozofije; osnovne šole moralne filozofije (Aristotel, Kant, Bentham); moralni individualizem; moralni pluralizem modernih družb in človekove pravice; teorije tolerance.
- Politika in oblast: legitimacijske teorije oblasti; modeli političnih ureditev; problemi in razhajanja v razumevanju demokratične ureditve; javnost, zasebnost in civilna družba;
- Pravo in osnovna vprašanja filozofije prava: naravnopravne teorije in pravni pozitivizem.
- Ekonomija in politična ekonomija: odnos med ekonomijo, moralo in politiko; Marxova kritika politične ekonomije.
- Izzivi globalne družbe: kako misliti globalizacijo, terorizem in trajnostni razvoj?