Socialna geografija

Socialna geografija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, izr. prof. dr. Zupančič Jernej

Vsebina

• Mesto socialne geografije v okviru geografske vede ter delovna področja. Terminologija in metode.
• Razvoj socialne geografije: različne šole.
• Družbena razslojenost: razredi, sloji, skupine in skupnosti.
• Oblikovanje socialnih skupin: socialna, krajevna in interesna pogojenost.
• Socialni prostor: oblike, značilnosti, struktura in funkcije prostora. Odnos ljudi do prostora.
• Človekovo kolektivno in prostorsko vedenje.
Osnovne funkcije (bivanje, delo, oskrba, izobraževanje, rekreacija, komunikacija, življenje v družbi, politično udejstvovanje) in njihovi prostorski ter socialni učinki. Časovnoprostorska organizacija in akcijski domet socialnih skupin.
• Znotrajskupinski in medskupinski odnosi ter procesi.
• Socialnogeografska preobrazba (primer Slovenije).