Sociologija glasbe

Sociologija glasbe

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Stefanija Leon

Predmet ima dve vsebinski enoti. V okviru prve vsebinske enote se študenti seznanijo s temeljnimi zgodovinskimi prizadevanji na področju sociologije glasbe, v okviru druge vsebinske enote pa pregled nad delom osnovne teorije glasbenosocioloških raziskav.

Poleg pregleda dela posameznih raziskovalcev, ki so se ukvarjali z različnimi tematikami sociologije glasbe, je posebej pomemben poudarek na interdisciplinarnih vsebinskih povezavah s psihologijo glasbe, teorijo glasbenega stavka, filozofijo, ekonomijo,

- Kurt Blaukopf. Glasba v družbenih spremembah: Temeljne poteze sociologije glasbe. Ljubljana: ŠKUC/FF, 1993. COBISS.SI-ID - 38237952
- Leon Stefanija. Sociologija glasbe - zgodovina, teorija in metodologija, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. (ISBN 978-961-237-360-3) COBISS.SI-ID - 251293696
- Christian Kaden, Karsten Mackensen (ur.). Soziale Horizonte von Musik. Ein kommentiertes Lesebuch zur Musiksoziologie. Kassel: Bärenreiter, 2006. COBISS.SI-ID – 31776354