Sodobna japonščina 2

Sodobna japonščina 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 180

ECTS točke: 18

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Golob Nina, prof. dr. Shigemori Bučar Chikako

Študenti širijo besedišče in zaklad pismenk, poznavanje fraz in idiomov, besedilne pragmatike konverzacije ter poznavanje sistema spoštljivega govora (keigo). Slovnične prvine se vadijo v kontekstu tem, vezanih na Japonsko: življenje študentov na Japonskem, kulturne prireditve, popularna kultura, umetnost, tehnologija ipd. Velik poudarek na aktivni participaciji slušateljev in sprotnem delu. študenti ob utrjevanju rabe 400 pismenk, ki so jih spoznali v 1. letniku, spoznajo približno 400 novih pismenk (250 v 1. in 250 v 2. semestru ter besedišče, ki se zapisuje s skupno okoli 800 pismenkami; naučijo se standardnega zapisa besedišča okoli 4000 besed, ki se zapisuje s temi pismenkami, in posebnosti rabe glede na tip besedila in stopnjo formalnosti.

- 3A Network, Minna no nihongo Chuukyuu 1, Tokyo 2008. COBISS.SI-ID  - 162767107
- 3A Network, Minna no nihongo Chuukyuu 2, Tokyo 2012. COBISS.SI-ID  - 162768387
- Oka, Mayumi in drugi. Tobira: Gateway to Advanced Japanese Learning Through Content and Multimedia . Tokio: Kurosio 2016. COBISS.SI-ID - 65236066
- Makino, Seiichi, Tsutsui, Michio. A Dictionary of Intermediate Japanese Grammar. Tokyo: The Japan Times 2009. COBISS.SI-ID - 53216354
- Sakata, Yukiko (ur.) Informative Japanese dictionary. Tokio: Shinchosha. COBISS.SI-ID - 42527491