Sodobna kitajščina 3 pisno izražanje

Sodobna kitajščina 3 pisno izražanje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: lekt. Li Xiao, prof. dr. Rošker Jana

Vsebina

Načini pisnega izražanja v sodobni kitajščini, od enostavnih besedil, ki vsebujejo elemente pogovornega jezika, do težavnejših besedil z elementi formalnega izražanja.