Sodobna kitajščina 4

Sodobna kitajščina 4

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: Peng Huihui, prof. dr. Petrovčič Mateja

Vsebina

Nadgradnja sodobne kitajščine s poudarkom na pisnem izražanju z elementi Visoke kitajščine; spoznavanje kitajske kulture skozi jezik.