Sodobna slovenska poezija

Sodobna slovenska poezija

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pavlič Darja, Novak Popov Irena

Vsebina

Pregled sodobne slovenske poezije na ozadju družbenih premen, kulturnih paradigem in literarnega življenja v 2. polovici 20. stoletja: graditeljska poezija 1. povojnega petletja (Župančič, Krakar) objave medvojne poezije in zamolčani pesniki poražene strani; programski nastop in razcvet intimizma v 50. letih (Škerl, Kačič, Kovič, Menart, Krakar); kritični eksistencializem od 1958 naprej (Zajc, Taufer, Strniša), v navezavi s simbolizmom in ekspresionizmom (Udovič, Kocbek), ultramodernizem, neoavantgarda, konkretna poezija 60. let (OHO), reizem in ludizem konca 60. in 1. polovice 70. let (Šalamun, Jesih, Dekleva), retradicionalizacija in mitopoetike v 70. letih (Pavček, Kovič, Taufer, Makarovič), socialno občutljivi novi realizem, esteticizem (Grafenauer, Novak, Svetina, Dekleva), postmodernizem (Jesih, Debeljak, Ihan) razpršitev v avtorske poetike in novi intimizem (Vidmar, Zupan, Semolič, Pikalo, Čučnik, Podlogar, Stupica).