Sodobni češki jezik 5 (Leksikologija)

Sodobni češki jezik 5 (Leksikologija)

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stankovska Petra

Vsebina

Obravnavani, razloženi in ponazorjeni s konkretnimi primeri bodo pojmi: leksikologija, beseda, leksem, frazem; pomen; homonimija, sinonimija, paronimija, protipomenke, podpomenke in nadpomenke, večpomenske besede; enobesedni in večbesedni izrazi, vezljivost; razvoj leksikalnega sistema, tvorjenje novih besed, izginjanje besed in spreminjanje pomena.
V praksi se bodo študentje seznanili z raznimi vrstami leksigografskih priročnikov, njihovo vsebino in se jih bodo naučili v praksi uporabljati v študijske in strokovne namene.