Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 2

Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, lekt. Pešorda Sanja

Vsebina

Razvijanje sporazumevalne zmožnosti v hrvaščini in/ali srbščini (posredno tudi bosanščini in črnogorščini) na osnovni ravni; spoznavanje in utrjevanje osnovnih sporazumevalnih obrazcev; spoznavanje in utrjevanje osnovnih slovničnih struktur; spoznavanje in utrjevanje osnovnih pravopisnih pravil; priprava študentov na morfološko analizo govorjenih in zapisanih besedil; utrjevanje jezikovnih kompetenc; razvijanje leksikalne kompetence; raba jezikovnih priročnikov in IKT; priprava na povzemanje besedil s parafraziranjem in reformulacijo; spoznavanje medkulturnih značilnosti. Teme: stanovanje in bivanje, zdravje, medosebni odnosi, nakupovanje, potovanja ipd.