Trženje v založništvu

Trženje v založništvu

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kovač Mihael

Različnost knjige od ostalih tržnih artikov. Metodologija za analizo knjižnega trga. Trženjsko raziskovanje. Določanje ciljnih skupin. Pozicioniranje izdelka. Trženje in disruptivne tehnologije. Trženje klasično tiskanih knjig in trženje e-publikacij. Trženjska orodja v knjižnem založništvu. Trženjska orodja v e-založništvu. Načrtovanje knjižno-založniškega programa na podlagi tržnih analiz. Koordiniranje in nadzorovanje prodaje po različnih prodajnih poteh. Vloga in razvoj knjigarniške prodaje v analognem in digitalnem okolju. . Analiza uspešnih in neuspešnih trženjskih akcij v domačem in tujem založništvu. Priprava trženjskih akcij s področja knjižnega ali e-založništva.

1. Baverstock, A.(2009) How to Market Books. London: Kogan Page.
2. Thompson, J. (2010). Merchants of Culture. Oxford: Blackwell.
3. Owen, l.(2010) Selling Rights. Oxford: Routledge.
4. Christensen, C (1997, 2011). The Innovator's Dillema. New York: HarperBussines.
5. Aktualni članki iz relevantne znanstvene periodike.