Turizem in trajnostni razvoj

Turizem in trajnostni razvoj

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, doc. dr. Cigale Dejan

Vsebina

? koncept trajnostnega turizma,
? razvoj turizma v kontekstu trajnostnega razvoja,
? alternativne oblike turizma (ekoturizem, prostovoljski turizem, skupnostni turizem …),
? s turizmom in rekreacijo pogojena navzkrižja,
? pristopi k trajnostnemu načrtovanju in upravljanju turizma in rekreacije,
? kazalniki trajnostnega turističnega razvoja,
? okoljske oznake in oznake trajnostnega turizma,
? turistična politika na različnih prostorskih ravneh.