Uvod v japonsko književnost 1

Uvod v japonsko književnost 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Shigemori Bučar Chikako

Pregled japonske književnosti od začetka do danes:
- centralizacija Japonske in začetki pismenosti, vpliv kitajskega kulturnega kroga,
- kulturno in politično zorenje v obdobju Nara: budizem, cesarske kronike, indigena književnost (Man'yoosyuu, prva proza),
- razcvet in zaton dvora v obdobju Heian (dnevniki, pojav romana, pripovedna dela setuwa, cesarske antologije pesmi),
- vzpon vojaštva in nove literarne oblike v obdobju Kamakura,
- literatura v obdobju politične nestabilnosti, pojav gledališča in novih oblik poezije v obdobju Muromati,
- konsolidacija v obdobju Edo in pojav meščanske književnosti,
- odprtje zunanjemu svetu in obnova Meiji - konec klasične književnosti, vloga literature pri nastanku "nacionalnega jezika" in novi tokovi na prelomu iz 19. v 20. stoletje;
- literatura pod pritiskom militarizacije - od puroretaria bungaku do nacionalizma;
- povojno obdobje demokracije in ponovni razcvet;
- postindustrijska družba in avtorji zadnje četrtine 20. stoletja.

- Katō, Shūichi (1981) Nihon bungakushi josetsu I, II (Uvod v zgodovino japonske književnosti I, II). Tokyo: Chikuma. COBISS.SI-ID - 129623299
- Shuichi Kato (1997) A history of Japanese literature : from the Man'yōshū to modern times. Richmond (Surrey) : Japan Library, cop. 1997 COBISS.SI-ID – 133698563
- Anthology of Japanese literature : from the earliest era to the mid-nineteenth century / compiled and edited by Donald Keene. - New York : Grove Press, cop. 1955 COBISS.SI-ID – 48775010
- Konishi, Jin'ichi (1984-1991) A History of Japanese Literature I-III. Princeton: Princeton University Press. COBISS.SI-ID - 33261569