Uvod v korejsko književnost 1

Uvod v korejsko književnost 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kang Byoung Yoong

Vsebina

Študenti spoznajo zgodovino in razvoj korejske književnosti ter obenem spoznajo zgodovinsko, družbeno in kulturno ozadje tega razvoja v okviru Vzhodne Azije.