Uvod v latinsko filologijo

Uvod v latinsko filologijo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Movrin David

- pojem klasična filologija
- pojem latinistika
- pojem antika in njen časovni prerez
- znanstvena in strokovna terminologija za področje latinistike
- sorodne in pomožne vede, njihovi najaktualnejši dosežki
- tradicionalni pristopi k obravnavi latinskih besedil
- tekstnokritične izdaje latinskih besedil, njihov pomen in uporaba; citiranje literature
- zgodovina klasične filologije kot vede od antike do danes
- najpomembnejši priročniki za področje latinistike (in grecistike)
- priprava seminarskih nalog
- elektronski in spletni viri za področje klasične filologije
- razvoj pisave
- zgodovina klasične filologije na Slovenskem

1. temeljna literatura / basic reading:
Beard, M., J. Henderson: Classics: A Very Short Introduction. Oxford 2000. 145 str. COBISS.SI-ID – 13866642 in Classics: A Very Short Introduction: EBSCOhost (uni-lj.si)
Schaps, Raziskovanje v klasičnih vedah, Založba Unverze, Ljubljana, 2023 COBISS.SI-ID - 155418883
164-176. COBISS.SI-ID – 79572224

2. dopolnilna in pomožna literatura / further reading:
- Graf, F.: Einleitung in die lateinische Philologie. Stuttgart-Leipzig 1997.
- Jäger, G.: Uvod v klasicno filologijo, prev. Kozma Ahacic et al., Ljubljana 1998.
- Traina, A., G. Bernardi Perini: Propedeutica al latino universitario. Bologna 1995 .
- Riemer, P.-Weissenberger, M.-Zimmermann, B.: Einführung in das Studium der Latinistik. München 1998.
- West., M. L.: Textual Criticism and Editorial Technique. Stuttgart 1973.