Uvod v študij slovenske književnosti

Uvod v študij slovenske književnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jež Andraž, prof. dr. Hladnik Miran, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

Orodja in postopki (metode) ter terminologija literarne vede, posebej še slovenske, njen nastanek in organiziranost na filozofski fakulteti, akademiji in inštitutih. Poglavitna dela stroke: literarne teorije, zgodovine, monografije. Tehnika strokovnega pisanja: kako segmentirati spis, kako citirati, vrivati v citat svoje pripombe in izpuščati iz citata, kako sestaviti opombe, seznam literature, stvarno kazalo, grafikone in tabele. Kakšen naj bo tipkopis, kako oblikovati besedilo z računalnikom, kako lektorirati, korigirati in tehnično urediti rokopis. Temelji tipografije. Delo na računalniku: iskanje bibliografskih podatkov ter podatkovnih zbirk, pregledovanju ponudbe na svetovnem spletu, hipertekst in drugi standardi za digitalni zapis literarnih in literarnovednih besedil (gl. kazalo Praktičnega spisovnika)