Predstavitev antologije Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji

Oddelek za slavistiko