Vinceremo, videt čemo

Oddelek za zgodovino

Film je rezultat raziskovalnega projekta J6-8248 Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva.