Vsebinska obdelava

Vsebinska obdelava

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:30

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Jug Tjaša, prof. dr. Šauperl Alenka

Vsebina

• Klasificiranje knjižničnega gradiva.
o klasifikacijski sistemi doma in po svetu, nekoč in danes.
o gradnja in vzdrževanje klasifikacijskih sistemov.
• Gesljenje knjižničnega gradiva.
o geselski sistemi doma in po svetu, nekoč in danes.
o gradnja in vzdrževanje geslovnikov in tezavrov.
• Izdelovanje izvlečkov.
• Izdelovanje stvarnih kazal.
• Problematika uporabnikov pri sistemih za vsebinsko označevanje.
o prilagajanje sistemov za vsebinsko označevanje potrebam uporabnikov.
• Vsebinsko označevanje digitalnih zbirk besedilnih, zvočnih in slikovnih dokumentov.
o Avtomatski in intelektualni postopki.
o Tezavri.
• Kognitivne sheme in pojmovne mreže kot uporabniško prijazni sistemi vsebinskega označevanja.