Kontakt

+386 1 2411 130
ziva.kos@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Četrtek: 12.10 - 13.00, kabinet 443B
Po predhodnem dogovoru po e pošti.

Kabinet

442B

Oddelek za sociologijo

doc. dr. Živa Kos

Dr. Živa Kos je docentka na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Doktorirala je na Pedagoški fakulteti UL, na temo ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v edukaciji. Je sodelavka Centra za študij edukacijskih politik (CEPS).

 

Raziskovalno se ukvarja s področjem edukacije, ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, edukacijskimi politikami, sodelovalnimi skupnostmi na področju edukacije, izobraževanjem učiteljev, sociologijo družine in enakostjo spolov. Vključena je bila oz. je še v različne nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte, ki se ukvarjajo z vprašanji edukacije, med drugim:

  • Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru,
  • Preparing teachers for diversity: the role of initial teacher education,
  • Systems approach for better education results ,
  • Gearing roles – spremljanje in spreminjanje neenakosti spolov v visokem šolstvu.

 

Dr. Živa Kos raziskovalno sodeluje na domačih in mednarodnih konferencah in je članica Slovenskega sociološkega društva.

 

Je avtorica in soavtorica različnih znanstvenih in strokovnih del povezanih z vprašanji edukacije.

 

Izbor objav:

 

KOS, Živa, TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Schools and the collaborative commons. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jul.-sep. 2019, vol. 56, no. 3, str. 896-910, 951.

KOS, Živa, TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Možnosti in meje konceptualizacij ter praks ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. 2016, letn. 27, št. 5/6, str. 29-49.

 KOS, Živa. Družboslovje in možnosti formacije subjekta. Sodobna pedagogika. okt. 2018, letn. 69 = 135, št. 3, str. 48-60.

GABER, Slavko, KOS, Živa, TAŠNER, Veronika. Premene v družbi, spremembe v šoli. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. 2016, letn. 27, št. 5/6, str. 75-93.

TAŠNER, Veronika, KOS, Živa, GABER, Slavko. Vzpostavljanje edukacijske meritokracije kot vodilne racionalnosti sodobnega izobraževanja v neoliberalno orientiranih družbah. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. 2016, letn. 27, št. 5/6, str. 51-73

KOS, Živa, GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Šole kot središča skupnosti. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 63-70.

KOS, Živa, GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Sodobnost potrebuje družbo in institucije. V: DOUGLAS, Mary. Kako mislijo institucije. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. Str. 135-150. Temeljne razprave.

 KOS, Živa, GABER, Slavko. Izzivi spremljanja in zagotavljanja kakovosti : med starimi in novimi racionalnostmi ter v iskanju produktivnih oblik varnosti. V: GABER, Slavko (ur.), KOS, Živa (ur.), TURK, Goran (ur.). Priložnosti in izzivi zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. V Ljubljani: Univerza, 2015. Str. 12-21.

GABER, Slavko, KOS, Živa. Zagotavljanje kakovosti kot del dispozitiva varnosti. V: KOS, Živa (ur.), GABER, Slavko (ur.). Kakovost v šolstvu v Sloveniji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. Str. 10-36.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

18. 09. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dan dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani