Zgodovina avantgard

Zgodovina avantgard

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kos Matevž, prof. dr. Vrečko Janez

Predmet obsega pregled avantgardistične ustvarjalnosti od italijanskega futurizma prek DADE, nemškega ekspresionizma, ruske avantgarde (futurizem, produktivizem, konstruktivizem, proletkult), do zenitizma in nadrealizma in njihove vplive na slovensko avantgardo, kjer bo posebej izpostavljen Kosovelov kontstruktivizem.
Predmet po drugi strani obravnava pojem in zgodovinski razvoj posameznih avantgardnih žanrov, posebej njihovo dehierarhizacijo. Razgrne njihovo motivno in tematsko različnost ter predstavi probleme tudi pri Slovencih. Posebej izpostavi intermedialni značaj zgodovinske avantgarde in naveža na postavantgardo po 2. vojni.

Peter Burger: Theorie der Avantgarde, Frankfurt/Main 1974 COBISS.SI-ID - 11308642
Aleš Berger: Dadaizem, nadrealizem, Ljubljana, 1981 COBISS.SI-ID - 11188225
Aleksandar Flaker: Poetika osporavanja, Zagreb, 1982 COBISS.SI-ID - 1784847
Drago Bajt: Ruski litrerarni avantgardizem, Ljubljana, 1985 COBISS.SI-ID - 11191809
Lado Kralj: Ekspresionizem, Ljubljana 1986 COBISS.SI-ID - 11192833
Vera Troha; Futurizem, Ljubljana 1993 COBISS.SI-ID - 34504192
Janez Vrečko: Srečko Kosovel. Monografija, Ljubljana, 2011 COBISS.SI-ID - 258144512