Zgodovina Koreje

Zgodovina Koreje

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kang Byoung Yoong

Vsebina

Predavanje je o naslednjih temah:
- starodavne kraljevine;
- nastajanje poenotene države;
- Joseon (Yi) dinastija in premoderna doba;
- tranzicija v moderno družbo;
- moderna družba: razvoj Republike Koreje in pogajanja med severnim in južnim delom nacije.