Zgodovina Koreje

Zgodovina Koreje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Kang Byoung Yoong

Predavanje je o naslednjih temah:
- starodavne kraljevine;
- nastajanje poenotene države;
- Joseon (Yi) dinastija in premoderna doba;
- tranzicija v moderno družbo;
- moderna družba: razvoj Republike Koreje in pogajanja med severnim in južnim delom nacije.

1. Michael J. Seth, A History of Korea: From Antiquity to the Present, Rowman & Littlefield Publishers, 2010.
2. Boye Lafayette De Mente, The Korean Mind: Understanding Contemporary Korean Culture, Tuttle Publishing, 2012.
3. Bruce Cumings, Korea's Place in the Sun: A Modern History, W.W.Norton, 2005.
4. Djun Kil Kim, The History of Korea (The Greenwood Histories of the Modern Nations), Greenwood Reference C, 2004.
5. Daniel Tudor, Korea: The Impossible Country, Tuttle Publishing, 2012.