Zgodovina latinskega jezika 1

Zgodovina latinskega jezika 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej, izr. prof. dr. Movrin David, prof. dr. Kavčič Jerneja

Predavanja se izvajajo v dveletnem ciklu za dva letnika (2. in 3.) skupaj in so zasnovana kot pregled zgodovinskega ustroja latinskega jezika, urejen po ravninah:

1) Zgodovina jezika:
- Latinščina in indoevropski jeziki
- Razdelitev latinščine po časovnih razdobjih
- Latinska pisava
- Latinščina in romanski jeziki

2) Glasoslovje:
- Indo-evropski glasovni sestav
- Spremembe podedovanih glasov v latinščini
- Samoglasniška dolžina
- Naglas in z njim povezane spremembe
- Soglasniške spremembe (posamezni glasovi, skupine)

3) Oblikoslovje:
- Oblikotvorne prvine v indo-evropskih jezikih
- Imensko oblikoslovje
- Zaimki
- Glagol

4) Skladnja: izbrane teme, katerih cilj je spoznavanje ustroja skladenjske ravnine latinskega jezika z vidika različnih teoretskih pristopov; primeri obravnavanih tem:
- Skladnja latinskega samostalnika
- Skladnja latinskih neosebnih glagolskih oblik

Temeljna študijska literatura:
M. Babic, Zgodovinsko glasoslovje in oblikoslovje latinskega jezika; Ljubljana 2004, str. 5-115 COBISS.SI-ID – 215164416
Bennet, C. E. Syntax of Early Latin. Hildesheim, 1966. COBISS.SI-ID – 19549538
Claskson, J., Language and Society in the Greek and Roman Worlds, Cambridge 2015. COBISS.SI-ID – 68753250
Herman, J., in R. Wright. Vulgar Latin. Pennsylvania State University Press, 2000. COBISS.SI-ID - 226758144
J. B. Hofmann – A. Szantyr, Lateinische Syntax und Stilistik; München 1965, str. str. 529-679 COBISS.SI-ID – 44929024
E. C. Woodcock, A New Latin Syntax, Cambridge (Mass.), 1959, str. 166-213. COBISS.SI-ID – 24329314
J. Clackson, G. Horrocks: The Blackwell History of the Latin Language. Malden-Oxford-Victoria 2007. COBISS.SI-ID – 61193826

Dodatna literatura:
P. Baldi, The Foundations of Latin, Berlin in New York 1999, str. 1-46
Bauer, B. Archaic Syntax in Indo-European: the Spread of Transitivity in Latin and French. Berlin in New York, 2000.
A. Ernout - F. Thomas, Syntaxe latine, Pariz 1972, str. 277-420
H. Pinkster, Latin Syntax and Semantics, London 1990 (elektronska izdaja: http://cybergreek.uchicago.edu/cgi-bin/philo/navigate.pl?lss.0)
F. Sommer - R. Pfister: Handbuch der lateinischen Laut-und Formenlehre, Heidelberg 1977, str. 39-126
Janson, Tore: A Natural History of Latin. Oxford 2004.