Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje I

Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Žunkovič Igor, prof. dr. Matajc Vanesa

Predmetni sklop Zgodovina svetovne književnosti 3 prinaša zahtevnejšo obravnavo literarnozgodovinskih tem: specifik obdobij, smeri, tokov in gibanj, ki jih dopolnjuje s posodobljenimi pristopi k literarni zgodovini z vnašanjem prezrtih vidikov literarnozgodovinske tradicije in sodobnih pogledov na konstrukcijo literarnih kanonov v svetovni književnosti. Vaje z nanašanjem na vse našteto uvajajo v suvereno tekstno-analitično in interpretativno uporabo poznavanja literarnozgodovinskih specifik literarnih obdobij, smeri itn. v zgodovinskem razvoju svetovne književnosti in upoštevanju njegove kulturnozgodovinske raznolikosti.

- Harold Bloom: Zahodni kanon. Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2003.
- Tomo Virk: Primerjalna književnost na prelomu tisočletja : kritični pregled. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.
- Marko Juvan: Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2012.
- Svetozar Petrović (et al.): Povijest svjetske književnosti (8 zv.). Zagreb : Mladost, 1974-1982.
- Marcel Cornis-Pope, John Neubauer (ur.): History of the literary cultures of East-Central Europe : junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries. Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins Pub., 2004-2010.
- Bill Ashcroft (e tal.): Key concepts in post-colonial studies. London ; New York : Routledge, 1998.
- Aschcroft, Griffiths, Tiffin, The Empire Writes Back. London in New York 1989
- Franco Moretti (ur.): The Novel. Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2007
- Nicholas Roe (ur.): Romanticism. An Oxford Guide. Oxford, New York: Oxford University Press, 2005.
- Anna Balakian: The symbolist movement in the literature of European languages. Budapest : Akadémiai kiadó, 1984.
- Astradur Eysteinsson, Vivian Liska (ur.): Modernism. (A comparative history of literatures in European languages). Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins, 2007.