Znanstveni posvet Družbene razlike in revščina

Ana Cergol  Paradiž in Irena Selišnik sta ste se udeležili znanstvenega posveta o družbenih razlikah in revščini. Na njem sta predstavili prispevek Najpremožnejši meščani in meščanke v Ljubljani na začetku 20. stoletja. Predstavili sta strukturo ljubljanske elite in spremembe v njej po ustanovitvi Kraljevine SHS. S prispevkom Družbeni položaji tobačnega delavstva: prelomi in kontinuitete v retrospektivi dolgega trajanja, je sodelovala tudi Urška Strle. (Avtorica fotografij: Urška Svetina)

Zadnje novice
20. 01. 2022

Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete (januar 2022)

20. 01. 2022

Žiga Zwitter v okviru projekta CEEPUS predaval na Dunaju

18. 01. 2022

Študij portugalskega jezika in književnosti ter digitalnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti