05. 07. 2022 | 10:00, Kabinet 423 tajništvo
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Erotika, družbena kritika in druga svetovna vojna v romanesknem opusu Vinka Möderndorferja

Julijana Jovanić, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Matevž Kos

05. 07. 2022 | 10:30, Kabinet 423 tajništvo
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Eksistencializem v sodobni slovenski kratki prozi (Vinko Möderndorfer, Ana Schnabl, Andrej Blatnik)

Tjaša Lešnik, Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Matevž Kos

05. 07. 2022 | 11:00, Kabinet 423 tajništvo
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Podoba sodobne francoske književnosti skozi zmagovalce Goncourtove nagrade (2009–2018)

Tanja Božić, Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Tone Smolej