Oddelek za romanske jezike in književnosti

Erasmus+ študijska izmenjava z Univerzo v Buenos Airesu

Univerza v Ljubljani in Univerza v Buenos Airesu sta podpisali sporazum o sodelovanju, v okviru katerega sta v triletnem obdobju 2020-2023 odprti dve mesti za študijsko izmenjavo študentov španščine, vsako za en semester oziroma pet mesecev. 

Dotacija obsega vračilo potnih stroškov po uradno kupljeni vozovnici in 700 evrov mesečne štipendije. 

Zaradi pandemije v tem študijskem letu izmenjava ni možna, prvi možni termin je (zaenkrat) avgust 2021. Skrajni rok za izmenjavo pa je 31. julij 2023.  

 

Študijsko leto v Argentini: 

1. semester: 1. april–11. julij + izpitno obdobje 13. julij–3. avgust 

2. semester: 12. avgust–21. november + izpitno obdobje 24. november–14. december. 

 

Na izmenjavo se lahko prijavite študenti 2. in 3. letnika prve stopnje in študenti druge stopnje. Ob večjem številu kandidatov bodo imeli prednost magistrski študenti. 

Izbor bo potekal po internem oddelčnem razpisu.  

Prijava: do 28. februarja 2021 pošljite motivacijsko pismo in seznam ocen pri predmetih na programih španščine na elektronsko pošto maja.sabec@ff.uni-lj-si

 

Informacije o študiju, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Letras: 

http://letras.filo.uba.ar/content/informaci%C3%B3n-institucional 

Manuela Volmajer

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Osrednja humanistična knjižnica

Rezerviranje gradiva iz umetnostnozgodovinske knjižnice (5. - 8. 3. 2021)

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Dejan Rebernik

Oddelek za umetnostno zgodovino

Rezerviranje gradiva iz umetnostnozgodovinske knjižnice (5.-8. 3.)

Računalniški center

Sprememba GU Uroš Škrjanc