Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Gostujoča predavanja prof. Steva Colemana/Guest lectures of prof. Steve Coleman, National University of Ireland Maynooth

Vabljeni na predavanja prof. Steva Colemana z Irske nacionalne univerze Maynooth.

Predavanja bodo potekala po naslednjem razporedu: 

Ponedeljek, 13. 5., od 9:40 do 11.15, P3 

The practice of Linguistic anthropology 

Ponedeljek, 13. 5., od 11.20 do 13.00, P3 

The speech community / linguistic community 

Sreda, 15. 5., od 13.00 do 14.35, P3 

Performance and ritual

Sreda, 15. 5., od 14.40 do 16.15, P3 

The politics of “Life” and “Death” of a minority speech community

---

Department of Ethnology and Cultural Anthropology Faculty of Arts Invites to the guest lectures of prof. Steve Coleman (National University of Ireland Maynooth)

Schedule: 

Monday, 13. 5. from 9:40 to 11:15, room P3 

The practice of Linguistic anthropology 

Monday, 13. 5. from 11:20 to 13:00, room P3 

The speech community / linguistic community 

Wednesday, 15. 5. from 13.00 to 14.35, room P3 

Performance and ritual

Wednesday, 15. 5. from 14.40 to 16.15, room P3 

The politics of “Life” and “Death” of a minority speech community

Welcome!

Steve Coleman Creole lectures

Obvestila

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Mojca Belak

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Ana Vogrinčič

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Irma Potočnik Slavič

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Jasmina Markič

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA