Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Izpiti – prof. Snoj (19. 9. 2023)

SEZNAM  PRIJAVNIC

 

izpitni rok: 19. 9. 2023, kabinet 425

red. prof. dr. Vid Snoj

 

Ura

 

 

8.30

18210164

Estetika od antike do romantike

 

18170770

 

 

18200925

 

 

18223169

Biblija in slovenska literatura

9.30

18213232

 

 

18203017

Grško, judovsko in rimsko pesništvo v antiki

 

 

 

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Seminarske teme pri red. prof. dr. Snoju: Zgodovina zahodnega pesništva

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Zamenjava notranjega ali zunanjega izbirnega predmeta

Oddelek za prevajalstvo

Urnik – Zimski semester 2023/24

Oddelek za sociologijo

Raziskovalni seminar

Oddelek za muzikologijo

Oddelčno tajništvo_obvestilo